Innramming og kunst hos Mester Rammer og Artgate på Skøyen

Avdelingen er lagt ned da bygningen skal rives. Vår nærmeste avdeling er
Mester Rammer og Artgate Majorstua,
Tlf: 23 36 75 00
Kirkeveien 49
0368 Oslo