Avdelingen er lagt ned da bygningen skal rives.

Vår nærmeste avdeling er
Mester Rammer og Artgate Majorstua,
Tlf: 23 36 75 00
Kirkeveien 49
0368 Oslo